Prof. Dr. Mehtap EANES

Enstitü Müdürü
(0232) 750 6350
mehtapemirdag@iyte.edu.tr

profil_300x300

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZUYSAL

Enstitü Müdür Yardımcısı
(0232) 750 7884
mustafaozuysal@iyte.edu.tr

g_sanli

Prof. Dr. Gülşah ŞANLI

Enstitü Müdür Yardımcısı
(0232) 750 7618
gulsahsanli@iyte.edu.tr

 Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
(0232) 750 7073
korayvelibeyoglu@iyte.edu.tr

Doç. Dr. Alev Devrim GÜÇLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi
(0232) 750 7713
devrimguclu@iyte.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nur Başak SÜRMELİ

Yönetim Kurulu Üyesi
(0232) 750 7383
nursurmeli@iyte.edu.tr

Seda AKTAŞ

Enstitü Sekreteri / Raportör
(0232) 750 6350-54
sedaaktas@iyte.edu.tr

 İlhan ÇITRAZ

Şef
Arş. Gör. Kadro İşlemleri/Ek Ders
(0232) 750 6363
ilhancitraz@iyte.edu.tr

Ümit AKDÜZGÜN

Teknisyen
Öğrenci İşleri/Yönetim Kurulu
(0232) 750 6361
umitakduzgun@iyte.edu.tr

Seher Burcu ARSLAN

Bilgisayar İşletmeni
Eğitim İşleri/Özel Kalem/
Enstitü Kurulu
(0232) 750 6350
burcuaslan@iyte.edu.tr

Ayşe SAYLAK

Bilgisayar işletmeni
Öğrenci İşleri
(0232) 750 6358
aysesaylak@iyte.edu.tr

Erhan ŞAHİN

Bilgisayar işletmeni
Öğrenci İşleri/Yönetim Kurulu
(0232) 750 6357
erhansahin@iyte.edu.tr

Aygün TÜRKOĞLU

Memur
Ek Ders
(0232) 750 6356
aygunturkoglu@iyte.edu.tr

Ahmet HAK

Teknisyen
Mali İşler/Öğrenci Alımları
(0232) 750 6362
ahmethak@iyte.edu.tr

Sedanur PARHAN

Teknisyen
Eğitim İşleri/Özel Kalem/
Enstitü Kurulu
(0232) 750 6350
sedanurparhan@iyte.edu.tr

 Serhan KURT

Teknisyen
Öğrenci İşleri/Yönetim Kurulu
(0232) 750 6352
serhankurt@iyte.edu.tr

Yasemin TOY

Şef
Öğrenci İşleri/Yönetim Kurulu
(0232) 750 6357
yasemintoy@iyte.edu.tr