Yüksek Lisans Başvurusu

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Bilgiler 

1) İnternet üzerinden yapılmış ön kayıt başvurusu sonucunda elde edilen Başvuru Formunun, fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış çıktısı (2 programa başvurulması durumunda fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış başvuru formunun ve aşağıda belirtilen başvuru için istenilen tüm belgelerin ikişer nüsha olarak Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. )

2) Yabancı uyruklu adayların pasaportlarının fotokopisi

3) 1 adet vesikalık fotoğraf

4) Lisans not döküm belgesi (Türkçe/İngilizce ıslak imzalı veya üniversite tarafından verilmesi durumunda doğrulama kodu olan e-imzalı çıktısı)

Doğrulama kodu olan e-imzalı not döküm belgesi dışında onaylı nüshadan fotokopi ile çoğaltılmış not döküm belgeleri kabul edilmeyecektir.

Türkçe veya İngilizce dışında farklı bir dilde hazırlanmış not döküm belgesinin Türkçe veya İngilizce onaylı çevrisinin asıl not döküm belgesi ile birlikte Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

Henüz mezun olmamış adaylar, başvuru yaptıkları dönemden bir önceki dönem sonuna kadar olan notlarını içeren not döküm belgelerini  başvuruları sırasında kullanabilirler.

5)  ALES sonuç belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. Belgede kesinlikle kontrol kodu okunaklı bir şekilde yer almalıdır.)

Başvuracak adaylardan en az 60 ALES sayısal puanı, ALES puanı yerine GRE ile başvuracak adaylardan ise 5 yıldan eski olmamak koşulu ile en az 151 GRE sayısal puanı aranmaktadır. (GRE belgesinin aslı)

Mühendislik İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda toplam 1250 gün iş tecrübesi olanların SGK’dan belgelendirilmesi durumunda ALES koşulu aranmamaktadır.
Mimari Restorasyon Tezsiz Yüksek lisans ve Matematik Tezsiz Yüksek lisans Programlarında  ALES koşulu aranmamaktadır.

6) Enstitümüzde öğrenim dili %100 İngilizcedir. Ancak yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmamakta olup, kabul alanların programlarına başlayabilmeleri için yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini yerine getirmeleri veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.

Muafiyet şartlarından en az birini sağlayamayan veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından  başarılı olamayan adaylardan İYTE İngilizce Hazırlık Programına kayıtlananlar, İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğine tabi olurlar. Söz konusu yönetmeliğin gereklerini yerine getiren öğrenciler kabul aldıkları yüksek lisans programına kayıtlanmaya hak kazanırlar.

Ancak Mühendislik İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurup kabul alanların yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini yerine getirmeleri veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.Muafiyet şartlarından en az birini sağlamayan veya İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olamayanlar  için İngilizce hazırlık eğitimi söz konusu değildir.

Muafiyet için YDS veya YÖKDİL sınavlarından yeterli dil puan şartına sahip olan adayların dil sınav sonuç belgelerinde kontrol kodu okunaklı bir şekilde yer almalıdır.

Muafiyet şartları için tıklayınız.

7) 2 adet referans mektubu (Aşağıdaki bağlantıdan alınacak  2 ayrı referans mektubu örneği , referans olacak kişiler tarafından İngilizce veya Türkçe olarak doldurularak, kapalı zarf ile  başvuru sırasında diğer belgelerle birlikte Enstitümüze iletilecektir.)

Türkçe Referans Mektubu Formu için tıklayınız. 
İngilizce Referans Mektubu Formu için tıklayınız. 

Yukarıda yer alan referans mektubu örneği dışında hazırlanmış referans mektubu ile de başvuru yapılabilir.

8) Neden lisansüstü eğitim yapmak istendiğini belirten kompozisyon (Türkçe veya İngilizce)

9) Çalışmakta olanların kurumlarından izin belgesi

Başvuru İçin Gerekli Bilgiler 

Programlar için başvurular 04 Aralık 2019 tarihinde başlamış olup, 26 Aralık 2019 tarihinde son bulacaktır. Ön kayıt yapıldıktan sonra başvuru evraklarının eksiksiz olarak aşağıda belirtilen başvuru adresine şahsen teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Posta ile başvurularda evrakların kurumumuza ulaşması için son tarih 26 Aralık 2019, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru evraklarını eksiksiz teslim eden ve başvurusu kabul edilen tüm adaylar mülakat sınavına girecektir.

Başvuru Adresi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
Matematik Bölümü Binası
35430, Gülbahçe, Urla – İzmir
Tel: (232) 750 6362- 750 6352

Lisansüstü öğrenci alacak programlar için tıklayınız.

Mülakat ve/veya yazılı sınav tarihleri için tıklayınız.

Lisansüstü Ön kayıt Başvurusu yapmak için tıklayınız.