Yüksek Lisans Başvurusu

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Bilgiler 

Öğrenci alacak yüksek lisans programları ve bu programlarda aranan mezuniyet şartlarına aşağıda verilen linkten ulaşabilirsiniz. (Son döneminde olup mezuniyet aşamasında olan adaylar da başvuru yapabilir.)

Lisansüstü öğrenci alacak programlar için tıklayınız.

Ayrıca aşağıda başvuru için gerekli diğer şartlar ve belgeler yer almaktadır. Aranan mezuniyet şartlarını ve diğer şartları sağlamanız durumunda yüksek lisans programlarına başvuru yapabilirsiniz.

1) Vesikalık fotoğraf (JPG formatında ve en fazla 2 mb boyutunda olmalıdır. Fotoğraf kabul almanız durumunda öğrenci kimliğinizde kullanılacağından istenilen formatta yüklenmesi gerekmektedir.)

2) ALES/GRE Belgesi

ALES belgesi ile başvuru yapacak adayların en az 60 sayısal ALES puanına sahip olması (ALES belgesi sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. Belgede kesinlikle kontrol kodu okunaklı bir şekilde yer almalıdır.)

GRE Belgesi ile başvuru yapacak adayların en az 144 GRE General Test sayısal puanına sahip olması (GRE belgesi 5 yıl geçerlidir.)

GRE-ALES dönüşüm tablosunu görmek için lütfen tıklayınız.

Mühendislik İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda toplam 1250 gün iş tecrübesi olanların SGK’dan belgelendirilmesi durumunda ALES koşulu aranmamaktadır.
Mimari Restorasyon Tezsiz Yüksek lisans ve Matematik Tezsiz Yüksek lisans Programlarında ALES koşulu aranmamaktadır.

Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirilmesinde mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı olarak 70 puan dikkate alınır. Bu adayların yukarıda belirtilen şartları sağladığını belgelendirmesi gerekmektedir. (Mezunlar için diploma, mezuniyet aşamasında olanlar için not döküm belgesi vb.)

3) Türkçe veya İngilizce  Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript)

Mezun olunan/olunacak olan Yükseköğretim Kurumu e- devlet üzerinden not döküm belgesi (transkript) veriyor ise e devletten alınan lisans transkripti veya mezun olunan/olunacak olan Yükseköğretim Kurumundan alınmış ıslak imzalı veya doğrulama kodu olan e-imzalı lisans not döküm belgesi (transkript). Öğrenci bilgi sisteminden alınan imzasız not döküm  belgeleri kabul edilmeyecek ve başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

Türkçe veya İngilizce dışında farklı bir dilde hazırlanmış not döküm belgesinin Türkçe veya İngilizce onaylı çevrisinin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Lisans programından henüz mezun olmamış adaylar, başvuru yaptıkları dönemde aldıkları tüm derslerin notlandırılmamış olması durumunda bir önceki dönemin genel not ortalamasını kullanmalıdırlar. Değerlendirme esnasında başvuruda beyan edilen not ortalaması kullanılır.

4) Lisansüstü eğitim yapmak isteme nedenini ve hangi alanda çalışma yapmak istediğini belirten kompozisyon (Türkçe veya İngilizce)

İki lisansüstü programa birden başvuru yapılması durumunda her program için ayrı bir kompozisyon yazılması gerekmektedir.

5) Çalışmakta olanların kurumlarından lisansüstü eğitim almalarına izin verildiğine ilişkin yazı

6) Yabancı Dil Muafiyeti için; aşağıda belirtilen yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini yerine getiren adayın muafiyete ilişkin belgesi (Muafiyet için YDS veya YÖKDİL sınavlarından yeterli dil puan şartına sahip olan adayların dil sınav sonuç belgelerinde kontrol kodu okunaklı bir şekilde yer almalıdır.)

Enstitümüzde öğrenim dili %100 İngilizce’dir. Ancak yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmamakta olup, kabul alan adayların programlarına başlayabilmeleri için yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini yerine getirdiklerini belgelendirmeleri veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.

Muafiyet şartlarından en az birini sağlayamayan veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olamayan adaylardan İYTE İngilizce Hazırlık Programına kayıtlananlar, İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğine tabi olurlar. Söz konusu yönetmeliğin gereklerini yerine getiren öğrenciler kabul aldıkları yüksek lisans programına kayıtlanmaya hak kazanırlar.

Ancak Mühendislik İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurup kabul alanların yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini yerine getirmeleri veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Muafiyet şartlarından en az birini sağlamayan veya İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olamayanlar için İngilizce hazırlık eğitimi söz konusu değildir.

Yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini sağlayayan adayların bu durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir. 

Muafiyet şartları için tıklayınız. 

Başvuru İçin Gerekli Bilgiler 

Lisansüstü programlar için başvurular 28 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olup, 08 Ocak 2021 tarihi mesai bitimi (saat 16.00) ile son bulacaktır.

Başvuru yapılacak yüksek lisans programında aranan mezuniyet şartına ve ayrıca yukarıda belirtilen diğer şartlara sahip adayların internet üzerinden aşağıda belirtilen linkten başvuru yapmaları ve istenilen tüm belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla evrak kabul edilmeyecektir.

Bir programa veya en fazla iki programa başvuru yapılması mümkündür.

Belgelerin tamamı okunaklı bir şekilde (sınav belgelerinin kontrol kodu okunaklı bir şekilde yer almalıdır), fotoğrafın ise istenilen formatta sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Eksik veya okunaklı olmayan belge yükleyen veya istenilen şartlara uymayan belge yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

COVİD 19 Pandemisi nedeniyle yüksek lisans programlarına yapılan başvurular online mülakat veya başvuru evrakları üzerinden değerlendirilecektir. Başvuru yaptığınız programın değerlendirme yöntemi bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca online mülakat yapacak anabilim dalları online mülakata ilişkin bilgilendirmeyi kendi web sayfalarında duyuracaklardır.

Yüksek lisans programlarına yapılan başvuruların değerlendirme yöntemleri için  tıklayınız.

Başvuru sorularınız için tel: (0232) 750 63 62

 

Lisansüstü programlara başvuru yapmak için tıklayınız.