Genel Başvuru Koşulları

1) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenci olmak.

2) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş başvurularında beş yıldan eski olmayan ALES sayısal puanlarının en az 60 veya beş yıldan eski olmayan GRE sayısal puanlarının en az 151 olması gerekmektedir.

3) Yükseköğretim kurumlarının %100 İngilizce eğitim veren programları dışındaki programlardan, yatay geçiş için başvuruda bulunan öğrencilerin programa kayıt yaptırabilmeleri için İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde belirtilen ve aşağıda  yer alan hazırlık sınıfından muaf olma şartlarından en az birini sağlamaları gerekmektedir.

   İngilizce Muafiyet Şartları

  • Yükseköğretim kurumlarının % 100 İngilizce eğitim veren bölümlerinden mezun olduğu tarihten itibaren üç akademik yıl içinde başvurmuş olanlar,
  • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YDS, e-YDS, YÖKDİL  gibi yabancı dil sınavlarından birinden yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği puanla (sınava girdiği tarihten itibaren 5 yıldan eski olmayan;YÖKDİL, YDS, e-YDS’den en az 70) başarılı olanlar,
  • İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language”) sınavlarda yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği puanla (2 yıldan eski olmayan TOEFL’dan en az 84 (IBT) ) başarılı olanlar,
  • En az son 3 yılında ortaöğretimini İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar,
  • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu’nun düzenlediği İngilizce Seviye Belirleme sınavında başarılı olduğunu belgeleyen adaylardan, sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde lisansüstü programlara başvuru yapanlar,

 yabancı dilden muaf sayılırlar.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı İçin Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Alacak Programlar

Yüksek Lisans Programları Yüksek Lisans Derecesi Doktora Programları Lisans Derecesi ile Doktora Programları
Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Biyomühendislik
Biyoteknoloji Biyomühendislik  Kimya
Biyomühendislik Çevre Bilimi ve Mühendisliği
Çevre Mühendisliği Fizik
Enerji Mühendisliği Kimya
Fizik Kimya Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Matematik

Mülakat Tarihi ve Yerleri

Yüksek Lisans Programları Mülakat Tarihi Mülakat Saati Mülakat Yerleri
Bilgisayar Mühendisliği 22/07/2019 10.30 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu
Biyoteknoloji 22/07/2019 10.30 Fen Fakültesi A/Blok  No: 210
Biyomühendislik 22/07/2019 10.00 Fen Fakültesi A/Blok  No: 211
Çevre Mühendisliği 24/07/2019 13.30 Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu
Enerji Mühendisliği 22/07/2019 10.00 Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu
Fizik 22/07/2019 10.00 Fizik Bölümü Toplantı Salonu
İnşaat Mühendisliği 23/07/2019 13.30 İnşaat Mühendisliği Bölümü No: C-211
Kimya 22/07/2019 10.00 Fen Fakültesi A/Blok 209 Seminer Salonu
Kimya Mühendisliği 22/07/2019 10.30 Kimya Mühendisliği Toplantı Odası
Matematik 22/07/2019 13.30 Matematik Bölümü No: 122

Doktora Programları Mülakat Tarihi Mülakat Saati Mülakat Yerleri
Bilgisayar Mühendisliği 22/07/2019 10.00 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu
Biyomühendislik 22/07/2019 10.00 Fen Fakültesi A/Blok  No: 211
Çevre Bilimi ve Mühendisliği 24/07/2019 14.00 Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu
Fizik 22/07/2019 10.00 Fizik Bölümü Toplantı Salonu
Kimya 22/07/2019 10.00 Fen Fakültesi A/Blok 209 Seminer Salonu
Kimya Mühendisliği 22/07/2019 10.30 Kimya Mühendisliği Toplantı Odası

Başvuru için Gerekli Belgeler

1) Dilekçe

2) 1 adet vesikalık fotoğraf

3) Devam ettiği ve bitirdiği program/programlara ilişkin onaylı not döküm belgesi (transkript)

4)  Yabancı dil sınav sonuç belgesi

İngilizce dil puanı olarak sınava giriş tarihinden itibaren beş yıldan eski olmayan YÖKDİL, YDS, e-YDS’den en az 70 puan veya 2 yıldan eski olmayan TOEFL’dan (IBT) en az 84 puan almış olmak gerekmektedir.

5) Güncel tarihli öğrenci belgesi

6) Disiplin suçu olmadığına ilişkin belge ( Halen kayıtlı olduğu kurumdan alınmalıdır.)

7) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş başvuruları için;

ALES sonuç belgesi (sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.)

8) Yabancı uyruklu öğrencilerin pasaport fotokopisi

Başvuru İçin Gerekli Bilgiler

Yatay geçiş için başvurular 01 Temmuz 2019-16 Temmuz 2019 tarihleri ve arasındadır. Başvuru evraklarının eksiksiz olarak şahsen teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Posta ile başvurularda evrakların kurumumuza ulaşması için son tarih 16 Temmuz 2019’dur. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru evraklarını eksiksiz teslim eden ve başvurusu kabul edilen tüm adaylar ilan edilen tarih ve yerde mülakat sınavına girecektir.

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

Sınav jürilerince yapılan değerlendirme sonuçları Enstitümüz Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylandıktan sonra web sayfamızda ilan edilir.

Yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş öğrencilerin Enstitümüze kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar yatay geçiş yaptıkları lisansüstü programdan herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekmektedir. 

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçe Örneği için tıklayınız.