Yatay Geçiş

Genel Başvuru Koşulları

1) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenci olmak.

2) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş başvurularında beş yıldan eski olmayan ALES sayısal puanlarının en az 60 veya beş yıldan eski olmayan GRE sayısal puanlarının en az 151 olması gerekmektedir.

3) Yükseköğretim kurumlarının %100 İngilizce eğitim veren programları dışındaki programlardan, yatay geçiş için başvuruda bulunan öğrencilerin programa kayıt yaptırabilmeleri için İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde belirtilen ve aşağıda  yer alan hazırlık sınıfından muaf olma şartlarından en az birini sağlamaları gerekmektedir.

İngilizce Muafiyet Şartları 

  • Yükseköğretim kurumlarının % 100 İngilizce eğitim veren bölümlerinden mezun olduğu tarihten itibaren üç akademik yıl içinde başvurmuş olanlar,
  • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YDS, e-YDS, YÖKDİL  gibi yabancı dil sınavlarından birinden yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği puanla (sınava girdiği tarihten itibaren 5 yıldan eski olmayan;YÖKDİL, YDS, e-YDS’den en az 70) başarılı olanlar,
  • İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language”) sınavlarda yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği puanla (2 yıldan eski olmayan TOEFL’dan en az 84 (IBT) ) başarılı olanlar,
  • En az son 3 yılında ortaöğretimini İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar,
  • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu’nun düzenlediği İngilizce Seviye Belirleme sınavında başarılı olduğunu belgeleyen adaylardan, sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde lisansüstü programlara başvuru yapanlar,

 yabancı dilden muaf sayılırlar.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar  Yarıyılı İçin Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Alacak Programlar Aralık ayı içerisinde ilan edilecektir. 

Başvuru için Gerekli Belgeler

1) Dilekçe

2) 1 adet vesikalık fotoğraf

3) Devam ettiği ve bitirdiği program/programlara ilişkin onaylı not döküm belgesi (transkript)

4)  Yabancı dil sınav sonuç belgesi

İngilizce dil puanı olarak sınava giriş tarihinden itibaren beş yıldan eski olmayan YÖKDİL, YDS, e-YDS’den en az 70 puan veya 2 yıldan eski olmayan TOEFL’dan (IBT) en az 84 puan almış olmak gerekmektedir.

5) Güncel tarihli öğrenci belgesi

6) Disiplin suçu olmadığına ilişkin belge ( Halen kayıtlı olduğu kurumdan alınmalıdır.)

7) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş başvuruları için;

ALES sonuç belgesi (sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.)

8) Yabancı uyruklu öğrencilerin pasaport fotokopisi

Başvuru İçin Gerekli Bilgiler

Yatay geçiş için başvurular Aralık ayı içerisinde başlayacak olup, 26 Aralık 2019 tarihinde son bulacaktır. Başvuru evraklarının eksiksiz olarak şahsen teslim edilmesi veya aşağıda belirtilen posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Posta ile başvurularda evrakların kurumumuza ulaşması için son tarih 26 Aralık 2019’dur. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru evraklarını eksiksiz teslim eden ve başvurusu kabul edilen tüm adaylar ilan edilen tarih ve yerde mülakat sınavına girecektir.

Başvuru Adresi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
Matematik Bölümü Binası
35430, Gülbahçe, Urla – İzmir
Tel: (232) 750 6362- 750 6352

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

Sınav jürilerince yapılan değerlendirme sonuçları Enstitümüz Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylandıktan sonra web sayfamızda ilan edilir.

Yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş öğrencilerin Enstitümüze kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar yatay geçiş yaptıkları lisansüstü programdan herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekmektedir. 

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçe Örneği için tıklayınız.