Genel Başvuru Koşulları

Lisans veya yüksek lisans programından mezun olmak.

Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilik statüsünde ders alanların daha sonra lisansüstü programlara kabulü durumunda son üç akademik yıl içerisinde olmak koşuluyla, özel öğrencilik statüsünde İngilizce eğitim dilinde alınan derslerden İYTE Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin  15 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen başarı koşulunun sağlandığı en fazla iki ders, EABDB’nin uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü eğitime sayılabilir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

1) Dilekçe

2) Diploma veya onaylı örneği (Diploma/geçici mezuniyet belgesi veya e devletten alınan kontrol kodu olan mezuniyet belgesi)

3) Yabancı uyruklu adayların pasaport fotokopisi

Başvuru İçin Gerekli Bilgiler

Adayların yukarıda belirtilen başvuruda gerekli belgeler ile Yerleşke Ofisi adresine şahsen ya da posta ile başvurmaları gerekmektedir.  2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Özel Öğrenci başvurusu 01-16 Temmuz 2019 tarihleri ve arasında yapılacaktır. Başvuru evraklarının eksiksiz olarak şahsen teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Posta ile başvurularda evrakların kurumumuza ulaşması için son tarih 16 Temmuz 2019 mesai bitimidir. Postadaki gecikmeler veya eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Adayların başvuruları Anabilim Dalı Başkanlıklarınca değerlendirilir.

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

Değerlendirme sonuçları Enstitümüz Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylandıktan sonra web sayfamızda ilan edilir.

*İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün Lisansüstü Programlarında Eğitim-Öğretim Dili %100 İngilizcedir.

Özel Öğrencilik Başvuru Dilekçe Örneği için tıklayınız.