Özel Öğrencilik

Genel Başvuru Koşulları

Lisans veya yüksek lisans programından mezun olmak.

Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilik statüsünde ders alanların daha sonra lisansüstü programlara kabulü durumunda son üç akademik yıl içerisinde olmak koşuluyla, özel öğrencilik statüsünde İngilizce eğitim dilinde alınan derslerden İYTE Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin  15 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen başarı koşulunun sağlandığı en fazla iki ders, EABDB’nin uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü eğitime sayılabilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1) Dilekçe

2) Diploma veya onaylı örneği (Diploma/geçici mezuniyet belgesi veya e devletten alınan kontrol kodu olan mezuniyet belgesi)

3) Yabancı uyruklu adayların pasaport fotokopisi

Başvuru İçin Gerekli Bilgiler 

Adayların yukarıda belirtilen başvuruda gerekli belgeleri şahsen ya da posta ile aşağıda belirtilen adrese eksiksiz olarak ulaştırmaları gerekmektedir.  2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Özel Öğrenci başvurusu 30 Ocak-06 Şubat 2020 tarihleri ve arasında yapılacaktır. Posta ile başvurularda evrakların kurumumuza ulaşması için son tarih 06 Şubat 2020 mesai bitimidir. Postadaki gecikmeler veya eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
Matematik Bölümü Binası
35430, Gülbahçe, Urla – İzmir
Tel: (232) 750 6362- 750 6352

Başvuruların Değerlendirilmesi

Adayların başvuruları Anabilim Dalı Başkanlıklarınca değerlendirilir.

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

Değerlendirme sonuçları Enstitümüz Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylandıktan sonra web sayfamızda ilan edilir.

*İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün Lisansüstü Programlarında Eğitim-Öğretim Dili %100 İngilizcedir.

Özel Öğrencilik Başvuru Dilekçe Örneği için tıklayınız.