Lisans Derecesiyle Doktora Başvurusu

Lisans Derecesi ile Doktora Programlarına Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Bilgiler 

Öğrenci alacak lisans derecesi ile doktora programları ve bu programlarda aranan mezuniyet şartlarına aşağıda verilen linkten ulaşabilirsiniz.

Lisansüstü öğrenci alacak programlar için tıklayınız.

Ayrıca aşağıda başvuru için gerekli diğer şartlar ve belgeler yer almaktadır. Aranan mezuniyet şartlarını ve diğer şartları sağlamanız durumunda lisans derecesi ile doktora programlarına başvuru yapabilirsiniz.

1) Vesikalık fotoğraf (JPG formatında ve en fazla 2 mb boyutunda olmalıdır. Fotoğraf kabul almanız durumunda öğrenci kimliğinizde kullanılacağından istenilen formatta yüklenmesi gerekmektedir.)

2) ALES/GRE Belgesi

ALES belgesi ile başvuru yapacak adayların en az 80 sayısal ALES puanına sahip olması (ALES belgesi sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. Belgede kesinlikle kontrol kodu okunaklı bir şekilde yer almalıdır.)

GRE Belgesi ile başvuru yapacak adayların en az 161 GRE General Test sayısal puanına sahip olması (GRE belgesi 5 yıl geçerlidir.)

GRE-ALES dönüşüm tablosunu görmek için lütfen tıklayınız.

3) Türkçe veya İngilizce  Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript)

Mezun olunan Yükseköğretim Kurumu e- devlet üzerinden not döküm belgesi (transkript) veriyor ise e devletten alınan lisans transkripti veya mezun olunan Yükseköğretim Kurumundan alınmış ıslak imzalı veya doğrulama kodu olan e-imzalı lisans not döküm belgesi (transkript). Öğrenci bilgi sisteminden alınan imzasız not döküm  belgeleri kabul edilmeyecek ve başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

Türkçe veya İngilizce dışında farklı bir dilde hazırlanmış not döküm belgesinin Türkçe veya İngilizce onaylı çevrisinin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuracak adayların, lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu adayların genel not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması gerekmektedir.

4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları için lütfen tıklayınız. 

4) Mezuniyet belgesi (Diploma/geçici mezuniyet belgesi/e devletten alınan ve kontrol kodu okunaklı olan mezuniyet belgesi.)

5) Yabancı Dil sınav sonuç belgesi (Aşağıda belirtilen yabancı dil sınav puanları sadece başvuru için en az puanlar olup, başvuru şartı olarak aranmaktadır. YDS veya YÖKDİL sınavlarından yeterli dil puan şartına sahip olan adayların dil sınav sonuç belgelerinde kontrol kodu okunaklı bir şekilde yer almalıdır.)

Adayların, programa başvuruları esnasında İngilizce dil puanı olarak sınava giriş tarihinden itibaren beş yıldan eski olmayan YÖKDİL, YDS, e-YDS’den en az 55 puan

veya 2 yıldan eski olmayan TOEFL’dan  (IBT) en az 66 puan almış olmaları gerekmektedir.

6) Yabancı Dil Muafiyeti için; aşağıda belirtilen yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini yerine getiren adayın muafiyete ilişkin belgesi (Muafiyet için YDS veya YÖKDİL sınavlarından yeterli dil puan şartına sahip olan adayların dil sınav sonuç belgelerinde kontrol kodu okunaklı bir şekilde yer almalıdır.)

Enstitümüzde öğrenim dili %100 İngilizcedir. Yukarıda belirtilen yabancı dil sınav puanları sadece başvuru için en az puanlar olup, başvuru şartı olarak aranmaktadır. Adayların yabancı dil muafiyeti için aşağıda belirtilen muafiyet şartlarından en az birini yerine getirdiklerini belgelendirmeleri veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen yabancı dil puanları ile başvuru yapıp doktora programına kabul alan ancak yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini sağlayamayan veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olamayan adaylardan İYTE İngilizce Hazırlık Programına kayıtlananlar, İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğine tabi olurlar. Söz konusu yönetmeliğin gereklerini yerine getiren öğrenciler kabul aldıkları doktora programına kayıtlanmaya hak kazanırlar.

Yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini sağlayayan adayların bu durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir. 

Muafiyet şartları için tıklayınız.

7) Lisansüstü eğitim yapmak isteme nedenini ve hangi alanda çalışma yapmak istediğini belirten kompozisyon (Türkçe veya İngilizce)

İki lisansüstü programa birden başvuru yapılması durumunda her program için ayrı bir kompozisyon yazılması gerekmektedir.

8) Çalışmakta olanların kurumlarından lisansüstü eğitim almalarına izin verildiğine ilişkin yazı.

 

Başvuru İçin Gerekli Bilgiler 

Lisansüstü programlar için başvurular 28 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olup, 08 Ocak 2021 tarihi mesai bitimi (saat 16.00) ile son bulacaktır.

Başvuru yapılacak doktora programında aranan mezuniyet şartına ve ayrıca yukarıda belirtilen diğer şartlara sahip adayların internet üzerinden aşağıda belirtilen linkten başvuru yapmaları ve istenilen tüm belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla evrak kabul edilmeyecektir.

Bir programa veya en fazla iki programa başvuru yapılması mümkündür.

Belgelerin tamamı okunaklı bir şekilde (sınav belgelerinin kontrol kodu okunaklı bir şekilde yer almalıdır), fotoğrafın ise istenilen formatta başvuru sistemimize yüklenmesi gerekmektedir. Eksik veya okunaklı olmayan belge yükleyen veya istenilen şartlara uymayan belge yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

COVİD 19 Pandemisi nedeniyle lisans derecesi ile doktora programlarına yapılan başvurular online mülakat veya başvuru evrakları üzerinden değerlendirilecektir. Başvuru yaptığınız programın değerlendirme yöntemi bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca online mülakat yapacak anabilim dalları online mülakata ilişkin bilgilendirmeyi kendi web sayfalarında duyuracaklardır.

Lisans derecesi ile doktora programlarına yapılan başvuruların değerlendirme yöntemleri için  tıklayınız.

Başvuru sorularınız için tel: (0232) 750 63 62

Lisansüstü programlara başvuru yapmak için tıklayınız.