Lisans Derecesi ile Doktora Programlarına Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Bilgiler

1İnternet üzerinden yapılmış ön kayıt başvurusu sonucunda elde edilen Başvuru Formunun, fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış çıktısı (2 programa başvurulması durumunda fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış başvuru formunun ve aşağıda belirtilen başvuru için istenilen tüm belgelerin ikişer nüsha olarak Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. )

2) Yabancı uyruklu adayların pasaportlarının fotokopisi

3) 1 adet vesikalık fotoğraf

4)  Mezuniyet not ortalamasını gösteren lisans not döküm belgesi (Türkçe/İngilizce ıslak imzalı, doğrulama kodu olan e-imzalı veya doğrulama kodu olan e-devlet çıktısı)

Doğrulama kodu olan e-devlet çıktısı not döküm belgesi dışında onaylı nüshadan fotokopi ile çoğaltılmış not döküm belgeleri kabul edilmeyecektir.

Türkçe veya İngilizce dışında farklı bir dilde hazırlanmış not döküm belgesinin Türkçe veya İngilizce onaylı çevrisinin asıl not döküm belgesi ile birlikte Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuracak adayların, lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu adayların genel not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması gerekmektedir.

5) Mezuniyet belgesi (Diploma/geçici mezuniyet belgesi/e devletten alınan ve okunaklı kontrol kodu olan mezuniyet belgesi.)

6) T.C. veya yabancı uyruklu kişilerin yurt dışındaki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulu’ndan tanınma belgesini alması (https://denklik.yok.gov.tr/) ve programlara kabul alması durumunda kesin kayıtlarda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmesi  gerekmektedir.

7) ALES sonuç belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.Belgede kesinlikle kontrol kodu okunaklı bir şekilde yer almalıdır.)

Başvuracak adaylardan en az 80 ALES sayısal puanı, ALES puanı yerine GRE ile başvuracak adaylardan ise 5 yıldan eski olmamak koşulu ile en az 156 GRE sayısal puanı aranmaktadır. (GRE belgesinin aslı)

 8) Yabancı Dil sınav sonuç belgesi

Başvuru için;

Adayların, programa başvuruları esnasında İngilizce dil puanı olarak sınava giriş tarihinden itibaren beş yıldan eski olmayan YÖKDİL, YDS, e-YDS’den en az 55 puan (Belgede kesinlikle kontrol kodu okunaklı bir şekilde yer almalıdır.)

veya 2 yıldan eski olmayan TOEFL’dan  (IBT) en az 66 puan almış olmaları gerekmektedir.  (TOEFL belgesinin aslı)

Enstitümüzde öğrenim dili %100 İngilizcedir. Yukarıda belirtilen yabancı dil sınav puanları sadece başvuru için en az puanlar olup, başvuru şartı olarak aranmaktadır. Kabul alan adayların programlarına başlayabilmeleri için yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini yerine getirmeleri veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen yabancı dil puanları ile başvuru yapıp doktora programına kabul alan ancak yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini sağlayamayan veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olamayan adaylardan İYTE İngilizce Hazırlık Programına kayıtlananlar, İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğine tabi olurlar. Söz konusu yönetmeliğin gereklerini yerine getiren öğrenciler kabul aldıkları doktora  programına kayıtlanmaya hak kazanırlar.

Yabancı Dil Muafiyet Şartları için tıklayınız.

9) 2 adet referans mektubu (Aşağıdaki bağlantıdan alınacak  2 ayrı referans mektubu örneği , referans olacak kişiler tarafından doldurularak, kapalı zarf ile kesin başvuru sırasında diğer belgelerle birlikte Enstitümüze iletilecektir)

Referans Mektubu Formu için tıklayınız.
Yukarıda yer alan referans mektubu örneği dışında hazırlanmış referans mektubu ile de başvuru yapılabilir.

10) Neden lisansüstü eğitim yapmak istendiğini belirten kompozisyon

11) Çalışmakta olanların kurumlarından izin belgesi

Başvuru İçin Gerekli Bilgiler

Programlar için başvurular Mayıs ayı içerisinde başlayacak olup, 19 Haziran 2019 tarihinde son bulacaktır. Ön kayıt yapıldıktan sonra başvuru evraklarının eksiksiz olarak şahsen teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Posta ile başvurularda evrakların kurumumuza ulaşması için son tarih 19 Haziran 2019, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru evraklarını eksiksiz teslim eden ve başvurusu kabul edilen tüm adaylar mülakat sınavına girecektir.

Lisansüstü öğrenci alacak programlar için tıklayınız.

Mülakat ve/veya yazılı sınav tarihleri için tıklayınız.

Lisansüstü Ön Kayıt Başvurusu yapmak için tıklayınız.