Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

A.Başvuruların Değerlendirilmesi

Enstitümüz web sayfasında ilan edilen tarihlerde lisansüstü öğrenci alımı başvurularının değerlendirilmesi yapılır. Enstitümüz de öğrenci alımı değerlendirilmelerinde ALES sayısal puanının etkisi %50 ‘dir. Diğer %50 ‘nin dağılımı ise ilgili anabilim dalı tarafından belirlenmektedir.

B.Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

Sınav jürilerince yapılan değerlendirme sonuçları Enstitümüz Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylandıktan sonra web sayfamızda ilan edilir.