Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

A.Başvuruların Değerlendirilmesi

Kesin başvuru yapmış adaylar; Enstitümüz web sayfasında ilan edilen tarihlerde mülakata alınırlar ve %50’si ALES ve diğer %50’si mülakat, ve /veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı, not ortalaması ve kompozisyon olmak üzere Anabilim Dalı Başkanlıklarımızca oluşturulan sınav jürilerince değerlendirilirler.

B.Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

Sınav jürilerince yapılan değerlendirme sonuçları Enstitümüz Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylandıktan sonra web sayfamızda ilan edilir.