Lisansüstü Başvurular

Değerli Aday Öğrencilerimiz,

İYTE Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 24 Yüksek Lisans ve 17 Doktora programında vermekte olduğu son derece nitelikli, araştırma yoğun eğitimle geleceğin öğretim üyeleri ve Araştırmacılarının yetiştirilmesine katkı sunmaktadır.

İYTE’nin “Bilim-Tasarım-Teknoloji” sacayağına dayalı ana yapılanması çerçevesinde verilen eğitim ve tezler mezunlara hem akademik dünyanın hem de endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikleri kazandırmaktadır. Eğitim dili tümüyle İngilizcedir. Fizik, Kimya, Matematik ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dallarının önceliği, “paradigmatik bilimsel yenilikler” ile yeni teknolojilerin önünü açacak bir lisansüstü eğitimdir. Endüstriyel Tasarım, Mimari Restorasyon, Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalları “kavramsal ve teknolojik tasarım” ağırlıklı bir lisansüstü eğitime odaklanmıştır. Öte yandan Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Gıda,  Kimya, Makina Mühendislikleri ve Biyomühendislik  Anabilim Dalları “yenilikçi teknolojiler”e yönelik, endüstriyel ihtiyaçlara paralel, artı değeri yüksek ürünler geliştirmeyi amaçlayan bir lisansüstü eğitim vermektedir. Bu dalların yanında Çevre Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile Biyoteknoloji ve Biyomühendislik, Fotonik Bilimi ve Mühendisliği çok-disiplinli Anabilim Dallarıdır; farklı disiplinlerin kesişim alanlarında lisansüstü eğitim vermektedir. Mühendislik İşletmeciliği Anabilim Dalı, çok disiplinli ve tezsiz bir Yüksek Lisans programıdır; farklı kurumlarda çalışan mühendis ve mimarlar için  oldukça yararlı bir lisansüstü eğitim imkanı sağlamaktadır.

Genel başvuru koşullarını öğrenmek için tıklayınız.