A. Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programlarına Kesin Başvuru İçin Gerekli Belge ve Bilgiler

1) İnternet üzerinden yapılmış ön kayıt başvurusu sonucunda elde edilen Başvuru Formunun, fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış çıktısı (2 programa başvurulması durumunda 2 adet.)

2) 1 adet vesikalık fotoğraf

3) Not döküm belgesi Lisans ve Yüksek Lisans (transkript.) (Şahsen yapılacak başvurularda belgenin aslı ve başvurulan program sayısı kadar fotokopisi, posta ile yapılacak başvurularda ise belgenin başvurulacak program sayısı kadar aslı veya onaylı örneği gerekmektedir.)
Yüksek Lisans Programından henüz mezun olmamış adaylar, bulundukları dönemden bir önceki dönem sonuna kadar olan notlarını içeren not döküm belgelerini,  başvuruları sırasında kullanabilirler.

4) ALES sonuç belgesi (3 yıldan eski olmayan) (Belgenin internet çıktısı ve başvurulan program sayısı kadar örneği gerekmektedir.) ALES sayısal puanı en az 60
ALES puanı yerine GRE ile başvuracak adaylar için, 3 yıldan eski olmamak koşulu ile GRE sayısal puanı en az 151, (Belgenin aslı ve başvurulan program sayısı kadar örneği gerekmektedir)

5) Başvuru yapabilmeniz için aşağıda belirtilen standartta bir İngilizce sınavından belirli bir puan almış olmanız ve belgelendirmeniz gerekmektedir.
5 yıldan eski olmayan ulusal (YDS, e-YDS, KPDS,ÜDS, YÖKDİL’den en az 55) veya 2 yıldan eski olmayan uluslararası (TOEFL’dan en az 66 (IBT)) İngilizce sınavından belirli bir puan almış olmak.

Doktora programlarına kabul edilen adaylar Yabancı Dil Muafiyet şartlarını sağlamaları halinde Yabancı Dilden muaf sayılırlarMuafiyet şartları için tıklayınız.

6) 2 adet referans mektubu, 2 programa başvurulması durumunda her program için 2 adet  referans mektubu verilecektir. (Aşağıdaki bağlantıdan alınacak 2 ayrı referans mektubu örneği, referans olacak kişiler tarafından doldurularak, kapalı zarf ile kesin başvuru sırasında diğer belgelerle birlikte Enstitümüze iletilecektir)

Referans Mektubu Formu için tıklayınız.

7) Neden lisansüstü eğitim yapmak istendiğini belirten kompozisyon (2 programa başvurulması durumunda 2 adet)

8) Çalışmakta olanların kurumlarından izin belgesi (2 programa başvurulması durumunda 2 adet)

B. Kesin Başvuru Için Gerekli Bilgiler

Programlar için başvurular 15 Mayıs-12 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılabilir. Başvuru evraklarının eksiksiz olarak şahsen teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Posta ile başvurularda evrakların kurumumuza ulaşması için son tarih 12 Haziran 2017, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru evraklarını eksiksiz teslim eden ve başvurusu kabul edilen tüm adaylar mülakat sınavına girecektir.

Lisansüstü Ön Kayıt Başvurusu yapmak için tıklayınız.