A. Yüksek Lisans Programlarına Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Bilgiler

1) İnternet üzerinden yapılmış ön kayıt başvurusu sonucunda elde edilen Başvuru Formunun, fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış çıktısı (2 programa başvurulması durumunda fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış başvuru formunun ve aşağıda belirtilen başvuru için istenilen tüm belgelerin ikişer nüsha olarak Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. )

2) 1 adet vesikalık fotoğraf

3) Onaylı not döküm belgesi (transkript)
Henüz mezun olmamış adaylar, başvuru yaptıkları dönemden bir önceki dönem sonuna kadar olan notlarını içeren not döküm belgelerini  başvuruları sırasında kullanabilirler.
4) T.C. veya yabancı uyruklu kişilerin yurt dışındaki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulu’ndan tanınma belgesini alması ve programlara kabul alması durumunda kesin kayıtlarda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmesi  gerekmektedir.

5) ALES sonuç belgesi (sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir)

Başvuracak adaylardan en az 60 ALES sayısal puanı, ALES puanı yerine GRE ile başvuracak adaylardan ise 5 yıldan eski olmamak koşulu ile en az 151 GRE sayısal puanı aranmaktadır. (GRE belgesinin aslı)

Mühendislik İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda 1250 iş günü iş tecrübesi olanların SGK’dan belgelendirilmesi durumunda ALES koşulu aranmamaktadır.
Mimari Restorasyon Tezsiz Yüksek lisans ve Matematik Tezsiz Yüksek lisans Programlarında  ALES koşulu aranmamaktadır.

6) Yüksek Lisans programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmamakta olup, programa kabul alanların yabancı dilden muaf olabilmeleri ve programa başlayabilmeleri için muafiyet şartlarından birini  yerine getirmeleri gerekmektedir.

Muafiyet şartları için tıklayınız.

7) 2 adet referans mektubu (Aşağıdaki bağlantıdan alınacak  2 ayrı referans mektubu örneği , referans olacak kişiler tarafından doldurularak, kapalı zarf ile kesin başvuru sırasında diğer belgelerle birlikte Enstitümüze iletilecektir)

Referans Mektubu Formu için tıklayınız.

8) Neden lisansüstü eğitim yapmak istendiğini belirten kompozisyon

9) Çalışmakta olanların kurumlarından izin belgesi

B. Kesin Başvuru İçin Gerekli Bilgiler

Programlar için başvurular Aralık ayı içerisinde başlayacak olup 25 Aralık 2018 tarihinde son bulacaktır. Başvuru evraklarının eksiksiz olarak şahsen teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Posta ile başvurularda evrakların kurumumuza ulaşması için son tarih 25 Aralık 2018, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru evraklarını eksiksiz teslim eden ve başvurusu kabul edilen tüm adaylar mülakat sınavına girecektir.

Lisansüstü Ön kayıt Başvurusu yapmak için tıklayınız.