Yatay Geçiş

A. Genel Başvuru Koşulları

1) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenci olmak.

2) Yüksek öğretim kurumlarının % 100 İngilizce eğitim veren bölümlerinden mezun olduğu tarihten itibaren en çok üç akademik yıl içinde başvurmuş olanlar veya en az son üç yılında ortaöğretimini İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlamış olmak veya 5 yıldan eski olmayan ulusal (YDS,e-YDS,KPDS,ÜDS, YÖKDİL’den en az 70) veya 2 yıldan eski olmayan uluslararası (TOEFL’dan en az 84(IBT)) bir İngilizce sınavından belirli bir puan almış olmak gerekmektedir.

B. Başvuru için Gerekli Belgeler

1) Dilekçe

2) 1 adet vesikalık fotoğraf

3) Not döküm belgesi (transkript) ( Devam ettiği lisansüstü programa ilişkin not döküm belgesinin aslı veya onaylı örneği gerekmektedir).

4) 5 yıldan eski olmayan ulusal (YDS, e-YDS, KPDS,ÜDS, YÖKDİL’den en az 70) veya 2 yıldan eski olmayan uluslararası (TOEFL’dan en az 84 (IBT)) İngilizce sınavından belirli bir puan almış olmak(Belgenin aslı veya onaylı örneği gerekmektedir).

5) Öğrenci belgesi

6) Disiplin suçu olmadığına ilişkin belge ( Halen kayıtlı olduğu kurumdan alınmalıdır.)

C. Başvuru Tarihleri

Yatay geçiş için başvurular 15 Mayıs-12 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılabilir. Başvuru evraklarının eksiksiz olarak şahsen teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Posta ile başvurularda evrakların kurumumuza ulaşması için son tarih 12 Haziran 2017, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yatay geçiş başvuru evraklarını eksiksiz teslim eden ve başvurusu kabul edilen tüm adaylar mülakat sınavına girecektir.

D. Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

Sınav jürilerince yapılan değerlendirme sonuçları Enstitümüz Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylandıktan sonra web sayfamızda ilan edilir.

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçe Örneği için tıklayınız.