Özel Öğrencilik

A. Genel Başvuru Koşulları

Lisans veya yüksek lisans programından mezun olmak.

B. Başvuru için Gerekli Belgeler

1) Dilekçe

2) Diploma (Onaylı Örneği)

C. Başvuru Yapılacak Adresler

Adayların yukarıda belirtilen başvuruda gerekli belgeler ile Yerleşke Ofisi adresine şahsen ya da posta* ile başvurmaları gerekmektedir.  2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Özel Öğrenci başvurusu 17 -21 Temmuz 2017 arasında yapılacaktır. Başvuru evraklarının eksiksiz olarak şahsen teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Posta ile başvurularda evrakların kurumumuza ulaşması için son tarih 21 Temmuz 2017 mesai bitimi, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

*Posta ile başvuracak adaylar, evraklarının  Enstitümüze ulaştırılmasından kendileri sorumludur. Eksik belge gönderilmesi durumunda başvuru kabul edilmeyecektir.

D. Başvuruların Değerlendirilmesi

Adayların başvuruları Anabilim Dalı Başkanlıklarınca değerlendirilir.

E. Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

Değerlendirme sonuçları Enstitümüz Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylandıktan sonra web sayfamızda ilan edilir.

*İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün Lisansüstü Programlarında Eğitim-Öğretim Dili %100 İngilizcedir.

Özel Öğrencilik Başvuru Dilekçe Örneği için tıklayınız.