A.Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

1. Mezuniyet Koşulu

Başvuracak adayların, lisans derecesine sahip olmaları veya başvurdukları dönemde mezuniyet aşamasında olmaları gerekmektedir. Yurt dışında öğrenim gören T.C. veya yabancı uyruklu kişilerin yurt dışındaki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulu’ndan tanınma belgesini alması ve programlara kabul alması durumunda kesin kayıtlarda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmesi  gerekmektedir.

2. ALES Koşulu

Başvuracak adayların, beş yıldan eski olmayan ALES sayısal puanlarının en az 60 veya beş yıldan eski olmayan GRE sayısal puanlarının en az 151 olması gerekmektedir.
Mühendislik İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda 1250 iş günü iş tecrübesi olanların SGK’dan belgelendirmesi durumunda ALES koşulu aranmamaktadır.
Mimari Restorasyon Yüksek Lisans (Tezsiz) ve Matematik Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı’nda ise ALES koşulu yoktur.

*GRE/ALES Dönüşüm Tablosunu görmek için tıklayınız.

3. Yabancı Dil Koşulu

Yüksek Lisans programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmamakta olup, programa kabul alanların yabancı dilden muaf olabilmeleri ve programa başlayabilmeleri için muafiyet şartlarından birini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Muafiyet şartları için tıklayınız.

4. Bilimsel Hazırlık Programı

Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans derecesini kabul edildikleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitü dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla aşağıda belirtilen yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır.

Bilimsel Hazırlık Programı Olan Yüksek Lisans Programları

Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Enerji Mühendisliği
Fizik
İnşaat Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Matematik
Şehir Planlama

B.Lisans Derecesi İle Doktora Programlarına Başvuru Koşulları

1. Mezuniyet Koşulu

Başvuracak adayların, lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu adayların genel not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3.00 (100’lük sistemde 80) olması gerekmektedir. Yurt dışında öğrenim gören T.C. veya yabancı uyruklu kişilerin yurt dışındaki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulu’ndan tanınma belgesini alması ve programlara kabul alması durumunda kesin kayıtlarda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmesi  gerekmektedir.

2. ALES Koşulu

Başvuracak adayların, beş yıldan eski olmayan ALES sayısal puanlarının en az 80 veya beş yıldan eski olmayan GRE sayısal puanlarının en az 156 olması gerekmektedir.

3. Yabancı Dil Puan Koşulu

Başvuru için;

Adayların, programa başvuruları esnasında İngilizce dil puanı olarak beş yıldan eski olmayan YÖKDİL, YDS, e-YDS’den en az 55 puan veya 2 yıldan eski olmayan TOEFL’dan (IBT) en az 66 puan almış olmaları gerekmektedir.

Kabul alanların programa başlayabilmeleri için;

Muafiyet şartlarından birini  yerine getirmeleri gerekmektedir.

 Muafiyet şartları için tıklayınız.

4. Bilimsel Hazırlık Programı

Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans derecesini kabul edildikleri doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans derecesini kabul edildikleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitü dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla aşağıda belirtilen doktora programlarında bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır.

Bilimsel Hazırlık Programı Olan Doktora Programları

Biyomühendislik
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Fizik
İnşaat Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Şehir Planlama

C.Yüksek Lisans Derecesi İle Doktora Programlarına Başvuru Koşulları

1. Mezuniyet Koşulu

Başvuracak adayların, tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya başvurdukları dönemde mezuniyet aşamasında olmaları gerekmektedir. Yurt dışında öğrenim gören T.C. veya yabancı uyruklu kişilerin yurt dışındaki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulu’ndan tanınma belgesini alması ve programlara kabul alması durumunda kesin kayıtlarda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmesi  gerekmektedir.

2. ALES Koşulu

Başvuracak adayların, beş yıldan eski olmayan ALES sayısal puanlarının en az 60 veya beş yıldan eski olmayan GRE sayısal puanlarının en az 151 olması gerekmektedir.

3. Yabancı Dil Puan Koşulu

Başvuru için;

Adayların, programa başvuruları esnasında İngilizce dil puanı olarak beş yıldan eski olmayan YÖKDİL, YDS, e-YDS’den en az 55 puan veya 2 yıldan eski olmayan TOEFL’dan (IBT) en az 66 puan almış olmaları gerekmektedir.

Kabul alanların programa başlayabilmeleri için;

Muafiyet şartlarından birini  yerine getirmeleri gerekmektedir.

 Muafiyet şartları için tıklayınız.

4. Bilimsel Hazırlık Programı

Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitü dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla aşağıda belirtilen doktora programlarında bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır.

Bilimsel Hazırlık Programı Olan Doktora Programları

Biyomühendislik
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Fizik
İnşaat Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Şehir Planlama