A. Lisans Derecesi ile Doktora Programlarına Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Bilgiler

1İnternet üzerinden yapılmış ön kayıt başvurusu sonucunda elde edilen Başvuru Formunun, fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış çıktısı (2 programa başvurulması durumunda fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış başvuru formunun ve aşağıda belirtilen başvuru için istenilen tüm belgelerin ikişer nüsha olarak Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. )

2) Yabancı uyruklu adayların pasaportlarının fotokopisi

3) 1 adet vesikalık fotoğraf

4)  Mezuniyet not ortalamasını gösteren onaylı not döküm belgesi (transkript)
Başvuracak adayların, lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu adayların genel not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3.00 (100’lük sistemde 80) olması gerekmektedir.

5) Mezuniyet belgesi (Diploma veya geçici mezuniyet belgesi)

6) T.C. veya yabancı uyruklu kişilerin yurt dışındaki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulu’ndan tanınma belgesini alması ve programlara kabul alması durumunda kesin kayıtlarda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmesi  gerekmektedir.

7) ALES sonuç belgesi (sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir)

Başvuracak adaylardan en az 80 ALES sayısal puanı, ALES puanı yerine GRE ile başvuracak adaylardan ise 5 yıldan eski olmamak koşulu ile en az 156 GRE sayısal puanı aranmaktadır. (GRE belgesinin aslı)

 8) Yabancı Dil sınav sonuç belgesi

Başvuru için;

Adayların, programa başvuruları esnasında İngilizce dil puanı olarak sınava giriş tarihinden itibaren beş yıldan eski olmayan YÖKDİL, YDS, e-YDS’den en az 55 puan veya 2 yıldan eski olmayan TOEFL’dan  (IBT) en az 66 puan almış olmaları gerekmektedir.  (TOEFL belgesinin aslı)

Enstitümüzde öğrenim dili %100 İngilizcedir. Kabul alan adayların programlarına başlayabilmeleri için yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini yerine getirmeleri veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.

Yabancı Dil Muafiyet Şartları için tıklayınız.

Doktora programına kabul alıp yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini sağlayamayan veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olamayan adaylardan İYTE İngilizce Hazırlık Programına kayıtlananlar, İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğine tabi olurlar. Söz konusu yönetmeliğin gereklerini yerine getiren öğrenciler kabul aldıkları doktora  programına kayıtlanmaya hak kazanırlar.

9) 2 adet referans mektubu (Aşağıdaki bağlantıdan alınacak  2 ayrı referans mektubu örneği , referans olacak kişiler tarafından doldurularak, kapalı zarf ile kesin başvuru sırasında diğer belgelerle birlikte Enstitümüze iletilecektir)

Referans Mektubu Formu için tıklayınız.

10) Neden lisansüstü eğitim yapmak istendiğini belirten kompozisyon

11) Çalışmakta olanların kurumlarından izin belgesi

B. Başvuru İçin Gerekli Bilgiler

Programlar için başvurular başlamış olup, 25 Aralık 2018 tarihinde son bulacaktır. Başvuru evraklarının eksiksiz olarak şahsen teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Posta ile başvurularda evrakların kurumumuza ulaşması için son tarih 25 Aralık 2018, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru evraklarını eksiksiz teslim eden ve başvurusu kabul edilen tüm adaylar mülakat sınavına girecektir.

Lisansüstü Ön Kayıt Başvurusu yapmak için tıklayınız.