Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

A.Başvuruların Değerlendirilmesi

Kesin başvuru yapmış adaylar; Enstitümüz web sayfasında ilan edilecek olan tarihlerde mülakata alınırlar ve %50’si ALES ve diğer %50’si mülakat, not ortalaması ve kompozisyon olmak üzere Anabilim Dalı Başkanlıklarımızca oluşturulan sınav jürilerince değerlendirilir.

B.Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

Sınav jürilerince yapılan değerlendirme sonuçları Enstitümüz Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylandıktan sonra web sayfamızda ilan edilecektir.